Jak je to s tou daní z nabytí nemovitosti?

Tak a máme konečně jasno.

Nový zákon je na světě a my už víme, že poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude nově nabyvatel vlastnického práva – tj. kupující. Dosud totiž platilo, že se kupující a prodávající mezi sebou dohodli, kdo ponese daňové břemeno a bylo zcela obvyklé, že daň platil prodávající. Výše daně z nabytí je v současné době 4% z kupní ceny.

Změna nastane nejspíš na podzim, termín účinnosti zákona není zatím znám.

A jak to bude tedy s placením a kupními smlouvami?

Rozhodným datem pro to, zda se úhrada daně řídí novým zákonem nebo tím starým, je datum právních účinků vkladu vlastnického práva, tzn. datum podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Pokud bude návrh do katastru podán před účinností zákona, pak se úhrada daně bude řídit starými pravidly, pokud bude návrh podán po tomto datu, pak se úhrada daně bude řídit pravidly novými.

Zajímavost : Stát díky této dani vybral za rok 2015  11 miliard .

 

Marián Drgo

 tel.: 731 75 75 96

marian.drgo@co-corporate.cz 

LinkedIn:   https://cz.linkedin.com/in/marian-drgo-83005237

Facebook: Marián Drgo – hypoteční specialista

www.mariandrgo.cz

9 + 10 =