Zřizujete si hypotéku, ale obáváte se toho, že byste se jednoho dne dostali do platební neschopnosti? Že by vám jednoho dne mohl z nějakého důvodu vypadnout příjem a vaše finanční rezerva by nestačila na úhradu splátky, kterou musíte pravidelně měsíc co měsíc odevzdávat bance? I na tuto situaci se myslí. A do hry se společně s ní dostává takzvané pojištění neschopnosti splácet nebo také, zkráceně, pojištění hypotéky. Pojďme se podívat na to, jaké s sebou nese výhody, nevýhody i celková rizika.

Dlouhodobý úvazek touží po zajištění

Hypotéky nejsou desetitisícové půjčky. Jsou to několikamilionové úvěry, což znamená jedno – je zapotřebí co nejvíce snížit či eliminovat rizika, která v následujících letech mohou nastat. Přece jenom se hypotéka nebere na dobu krátkou, ale i na třicet let čili pojištění neschopnosti splácet se doslova nabízí. V případě, že by totiž došlo k nemožnosti platit, například z důvodu úmrtí toho, kdo má hypotéku zřízenou, přechází několikamilionové závazky na další jedince. A tam nemusí být schopnost splácet taková jako u nebožtíka.

Zmiňované pojištění neschopnosti splácet se dnes schovává pod mnoha různými názvy. Pojištění hypotéky, banko-pojištění, PPI nebo taky zmiňované „pojištění neschopnosti splácet“. Všechna v sobě ukrývají několik nepředvídatelných situací, které nemůžeme ovlivnit. Připravují se na situace, jako je taktéž zmiňované úmrtí, dále invalidita, pracovní neschopnost nebo ztráta zaměstnání.

Chráněny jsou obě strany

Principem tohoto pojištění, které zejména v případě hypoték sjednaných na několik desítek let doporučuju, je ochrana jak platícího (neboli dlužníka), tak banky (jakožto věřitele). Banka si tímto pojišťuje, že své peníze dostane zpět, a to i ve zmiňovaných ne zrovna pozitivních scénářích. Samozřejmě každé ze zmiňovaných pojištění (čili úmrtí, invalidity, pracovní neschopnosti a ztráty zaměstnání) musí splnit nějaké podmínky, aby mohlo být zřízeno. A tyto podmínky má každá banka trochu jiné.

Kde se podmínky skoro shodují, je v případě ztráty zaměstnání. Pojištění se vztahuje na dobu, co budete na pracovním úřadě, kde se octnete například z důvodu toho, že se firma zavřela, je v konkurzu, musela propouštět z důvodu nadbytečnosti a podobně. Nevztahuje se samozřejmě na situace, kdy ztratíte zaměstnání svou vlastní vinou (např. při požití alkoholu nebo nadávání na nadřízeného).

Výhody a nevýhody pojištění neschopnosti splácet

Sjednání takového pojištění s sebou nese řadu výhod, ale také i stinné stránky. Mezi výhody patří jednoznačně výhodnější úroková sazba, kterou vám ale umím vyjednat i bez tohoto pojištění. U některých typů hypotečních úroků (například pokud si sjednáváte hypotéku ve výši 90 %), tak zde je pojištění nutností.

Nevýhodou je doba trvání takového pojištění. Nezřídka se stává, že platí jenom po dobu fixu čili po dobu tří až pěti let. S dalším fixem se musí sjednávat pojištění nové, případně se musí prodlužovat to staré. V obou případech se však bude kontrolovat váš zdravotní stav, například, jestli se něco náhodou nezměnilo.

Jaká je cena takového pojištění?

Každé takové pojištění má samozřejmě svou cenu. Zatímco někdy vychází na dva a půl tisíce korun, jindy se octneme pod dvěma tisíci korunami. Vždy záleží na tom, jak vysokou hypotéku si sjednáváte, jaká konkrétní rizika do něj spadají (čili proti čemu se pojišťujete) a taky jak dlouhá je doba fixu.

Dnes existují nejrůznější kalkulačky, které vám pomůžou s celkovým vyčíslením této částky. Pokud se tím však sami nechcete zabývat, rád vám zjistím potřebné informace a sjednám pro vás hypotéku takovou, která odpovídá vašim požadavkům. Vždyť víte, že mířím na ty nejlepší nabídky na trhu.

Jsem Marián Drgo, váš hypoteční specialista